D0 Övrigt

Metodböcker i sex och samlevnad

Metodböcker i sex och samlevnad för elever i grundsärskolan.

Böckerna vänder sig till elever i grundsärskolan och träningsskolan.

De är utformade som sociala berättelser, är enkla att förstå och att identifiera sig med.

Böckerna är tänkta som ett arbetsmaterial till området ”Att leva tillsammans” inom samhällsorienterade ämnen för grundsärskolan och vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning för träningsskolan.

 

Läsa mer om böckerna eller beställa dem kan du på http://konsultativtstod.uppsala.se/centrala_elevhalsan_for_grundsarskolan/laromedel-for-grundsarskolan/