Visningspaket för förskrivare


Pris: 3750 kronor

Lda_ppen

Tanken med paketet är att underlätta både för dig som förskriver bildstöd och din klient.
Paketet innehåller olika exempel på bildstöd inom områdena mat, hygien, fritid och tid.

 


Btn-read-more