A31 Om oss

 

Välkommen till OrdBild - center för bildstöd

 

 

OrdBild är en daglig verksamhet i Uppsala kommunen

OrdBild tillverkar bildstöd efter beställning.

Vi tar emot beställningar från alla som har

behov av bildstöd oavsett var i landet du bor.

 

Bildstöd är ett hjälpmedel för tänkandet

för ökad tydlighet och självständighet i vardagen.

OrdBild kan ge förslag och idéer på olika lösningar

kring bildstöd och andra enkla kognitiva hjälpmedel.

 

OrdBild sprider också information om bildstöd och

kognitivt stöd till exempel genom utbildning och studiebesök.

 

 

Välkommen att kontakta oss!

 

   Ring oss 018 - 727 71 43

eller

   mejla oss uvb.ordbild@uppsala.se

 

 

 
 
Mer om Daglig verksamhet i Uppsala Kommun kan du läsa på    www.dagligverksamhet.uppsala.se