D20 Tips

 

Sök hjälpmedel för kognitivt stöd
http://fks.org.se/produkter/

 

 

Webbutbildningen om kognition och hjälpmedel i fyra kapitel.
http://www.mfd.se/valfardsteknologi/kunskapsstod-och-verktyg/utbildningar/om-kognition-och-hjalpmedel/
 
 

Utbildningsfilm om autism

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/e-autism-Introduktion-till-autism/Sidor/Default.aspx
 
 
 
OrdBild tipsar