T105 Utbildning

 

När en bild säger mer än ord

 

När en bild säger mer än ord är en utbildning

för dig som är personal inom LSS

och som vill lära dig mer om bildstöd.

 

 

       
 
 
 
När en bild säger mer än ord är en utbildning som  inspirerar

till att börja ,eller fortsätta, använda  kognitionsstöd.

Utbildning vänder sig till personal som i sitt arbete

ger stöd till personer med kognetiva funktionsnedsättningar.

 

 

Det är avgörande för en personens självständighet att

personalen har kunskap om hur man arbetar

eller tänker kring kognitionsstöd.

 


Boka en inspirerande utbildning för en positiv utveckling och ökad kompetens!

Få mer kunskap och metoder kring kognitionsstöd!

Låt  personerna i din verksamhet utvecklas genom

enkelhetoch tydlighet i vardagen!

 


Vi anpassar vår utbildning till Er verksamhet.

Två arbetstagare och två handledare från OrdBild föreläser tillsammans.

Vi berättar och visar exempel på kognitionsstöd ,framförallt bildstöd.

Vi försöker i vår föreläsning förmedla ett tankesätt som

stöder ökad självständighet.

 

Utbildningen kan innehålla:
- Begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder
- LSS principer
- Vad är kognitiva hjälpmedel
- Vinsterna för livskvaliteten med kognitionsstöd
- Vinsterna för personalen och verksamheten
- Visning av bildstöd/enkla kognitionsstöd

 


Ring oss för diskussion så kan vi tillsammans

komma fram till hur vi ska lägga upp utbildningen,

innehållet och utbildningens längd med mera.

Prisexempel: 

Kostnad för resa och ev logi tillkommer.

 

Välkommen att kontakta oss!

 

   Ring oss 018 - 727 71 43

eller

   mejla oss uvb.ordbild@uppsala.se